Emerytura pomostowa bez rozwiązania stosunku pracy

W dniu 20.04.2022 r. weszła w życie nowelizacja uchylająca jedną z podstawowych przesłanek nabycia prawa do emerytury pomostowej o czym wskazujemy w naszym artykule, tj. obowiązek rozwiązania stosunku pracy (ustawa z dnia 09.03.2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 755).

Ustawodawca zauważył iż niepozostawianie w stosunku pracy narażało uprawnionego do emerytury pomostowej bez dochodu w czasie kiedy toczyło się ustalenie tegoż prawa, a zwykle sprawy takie mogą trwać nawet kilka lat. Pozytywnie należy ocenić uchylenie jednej z podstawowych przesłanek nabycia prawa do emerytury pomostowej, tj. rozwiązania stosunku pracy, a to w myśl powiedzenia lepiej późno niż wcale.

Prawo do emerytury pomostowej będzie ulegać zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z obecnym pracodawcą, zaś wypłata świadczeń nastąpi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Decyzje o tym podejmie uprawniony do świadczenia emerytalnego, czy chce pracować czy pobierać świadczenie emerytalne, niemniej należy pamiętać iż prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.


Inne publikacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *