Jak się bronić prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu?

Zadbaj o swoją obronę jak najwcześniej, najlepiej jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego.

Jeżeli Sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów, a wyrok się uprawomocni, nie będzie się mogło wiele zrobić.

Policjanci nie informują, że Twoja sprawa jako kierowcy może zakończyć się np. warunkowym umorzeniem, jak również nigdy nie wskażą braków w zebranym materiale dowodowym, które mogą skutkować uniewinnieniem.

Praktyka wskazuje, iż sprawcy przestępstw z art. 178a kodeksu karnego najczęściej skazywani są w ramach procedury tzw. skazania bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 kodeksu postępowania karnego). Taka praktyka wynika ze specyfiki pracy policji i prokuratury, którym zależy na szybkim zakończeniu sprawy, a Twojego interesu przy tym często nikt nie bierze pod uwagę. Przyznanie się i wnioskowanie o określoną karę ułatwia pracę Policji i Prokuratury, która nie musi sporządzać i uzasadniać aktu oskarżenia. 

Kierujący pod wpływem to najczęściej osoby, które po raz pierwszy w życiu weszły w konflikt z prawem i nie wiedzą jak się bronić.

Przyznając się do winy i wnioskując o skazanie podejrzani działają zawsze pod ogromną presją. Zatrzymany kierowca informowany jest podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego, że dowody jego winy są niezbite, a złożenie wniosku o skazanie będzie dla niego najkorzystniejsze.

Policja i prokuratura przekonują, że współpraca z organami ścigania umożliwi im uzyskanie łagodniejszego wymiaru kary niż w postępowaniu sądowym. Nie zawsze tak jest. Rzeczywiście w przypadku przestępstw z art. 178a kodeksu karnego zebrany materiał dowodowy (wydruk z alkomatu, zeznania Policjantów) jest najczęściej na tyle pewny, iż nie ma wątpliwości co do winy. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet przy wykazaniu winy sprawcy postępowanie karne w jego sprawie nie musi automatycznie zakończyć się skazaniem.

Kierowcy nie są jednak informowani, że jeśli przyznali się do popełnienia przestępstwa i nie byli wcześniej karani, a ich wina nie jest znaczna to spełnione są przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca jest niekarany, a informacja o skazaniu nie trafia do rejestru karnego.

Należy pamiętać, że skazanie może mieć bardzo niekorzystny wpływ na życie osobiste i zawodowe. Może w konsekwencji prowadzić do utraty pracy, bowiem pracodawca może nie chcieć zatrudniać pracownika karanego. Nie prawdą jest, że kara proponowana przez policjanta lub prokuratora jest zawsze najniższym wymiarem kary możliwym do uzyskania. Sądy często po rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy mogą orzec niższą karę, bądź skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 nr 35 poz. 230).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz.553 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.  z 1971 Nr 12, poz.114 ze zm.)


Inne publikacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *