Jakie dokumenty potrzebne do rozwodu?

Aby złożyć pozew rozwodowy trzeba do niego dołączyć kilka dokumentów, które konieczne są do rozpatrzenia sprawy przez sąd. Do orzeczenia rozwodu czy separacji potrzebne będą następujące dokumenty:

  • oryginalny odpis aktu małżeństwa, nie może być kopia;
  •  jeżeli z małżeństwa są dzieci, konieczne będą odpisy aktów urodzenia;
  •  trzeba być gotowym na przedstawienie zaświadczeń o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobotności, dokumentów o przyznaniu zasiłków i innych świadczeniach oraz wszystkie inne dokumenty mogące świadczyć o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Dodatkowo trzeba przygotować dokumenty potwierdzające okoliczności mające wpływ na decyzję o rozwodzie. Będą to na przykład odpisy wyroków sądów np. jeśli wcześniej miałaś zasądzone były alimenty od małżonka, odpis wyroku sądu karnego, jeśli np. jedna ze stron była karana za przemoc w rodzinie, wszelkie dokumenty potwierdzające np. interwencje Policji w związku z przemocą w rodzinie, nadużywaniem alkoholu, awanturami, obdukcje lekarskie itp.

Występując w pozwie o alimenty, trzeba przygotować faktury za zakupy oraz wydatki na utrzymanie domu, które wykażą rzeczywistą wysokość ponoszonych miesięcznych wydatków na dom, edukację dzieci, koszty napraw. Trzeba pamiętać, iż dokumenty papierowe są bardziej przekonujące niż słowo. Dlatego warto zachowywać zaświadczenia, notatki, zdjęcia, listy… Wszystko to może pomóc w udowodnieniu winy przeciwnej strony oraz uzyskaniu wyższych alimentów na rzecz dzieci.

Jednak jeśli chce się załatwić sprawę na jednej rozprawie, a nie jest istotne kto ponosi winę rozkładu małżeństwa, sąd na zgodny wniosek stron nie będzie orzekał o rozkładzie pożycia małżeńskiego. Powyższe kwestie strony mogą ustalić wcześniej wspólnie i z gotowym pozwem udać się do sądu. Oszczędzi to czas i pieniądze oraz wyciąganie nieprzyjemnych kwestii z życia małżonków przed sądem i innymi świadkami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 Nr 9 poz. 59 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296).


Inne publikacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *