Przedawnienie składek do ZUS

Dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie nowe zapisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które m.in. zmieniają okres przedawnienia składek ZUS. Nowy okres przedawnienia wynosi 5 lat jednak nie dla wszystkich zobowiązanych ten termin obowiązuje, albowiem istnieją wyjątki. Do końca 2011 r. obowiązywał 10 letni okres przedawnienia składek z ZUS.

Problem pojawia się, kiedy ktoś ma zaległości ze składkami do ZUS, czasem te zaległości powstały bez jego wiedzy, albowiem prowadząc Firmę ulegliśmy namową Firm które wykorzystując rynkową i przepisowa sytuacje zaproponowała nam opłacanie składek z tzw. pracy nakładczej. Do 2009 r. możliwość taka istniała. Osobą prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mogła skorzystać i wybrać z jakiej pracy chce opłacać składkę. Wybór z pracy nakładczej nie zawsze okazał się być właściwy. W ten sposób po zmianie przepisów w 2009 r. ZUS żąda zapłaty zaległości składkowych.

10 – letni okres przedawnienia został wprowadzony w roku 2003, został zmieniony obecnie w 2012 r. na 5 – letni okres przedawnienia. Co znaczy okres przedawnienia – to znaczy w potocznym słowie możliwość uniknięcia zapłaty za zobowiązanie które powinniśmy ponieść.

W nowych przepisach jednak znalazło się pewne zastrzeżenie. Albowiem jeżeli składki stały się wymagalne przed 1 stycznia 2012 r., to nowy 5 – letni okres biegu przedawnienia zaczyna biec dopiero od 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie z obowiązującym wtedy starym 10 – letnim okresem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. Wtedy w tej sytuacji przedawnieni następuje z upływem tego wcześniejszego terminu, a nie zgodnie z nowymi przepisami.

Co to oznacza, otóż jeżeli mamy zapłacić ZUS – owi składki, których termin upływa na 15 stycznia 2012 r. to termin przedawnienia mamy 5 – letni, natomiast jeżeli mamy zapłacić na czas 15 grudnia 2012 r. i wcześniej to obowiązuje nas 10 – letni okres przedawnienia.

Uchylić się więc od zaległości do ZUS można tylko wtedy kiedy minął już bieg przedawnienia. Jeszcze jednym problemem z którym przyjdzie się zmierzyć jest bowiem tzw. zawieszenie biegu przedawnienia. Mamy obecnie sytuacje, że ZUS wydaje nam decyzje o podleganiu ubezpieczeniu i sama taka decyzja w myśl nowego okresu przedawnienia 5 – letniego przerywa ten bieg przedawnienia i przedawnienie biegnie od nowa. Tym sposobem dochodzenie składek przez ZUS może wcale nie ulec przedawnieniu. Natomiast okres 10 – letni przedawnienia przedawnia się z upływem jego czasu, nawet wydanie decyzji przez ZUS go nie zawiesza, bowiem w tym czasie wg przepisów ZUS takiego prawa nie miał.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 137, poz. 887 ze zm.)


Inne publikacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *