Upadłość konsumencka

Jeżeli masz długi, nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, twoje długi przekraczają twoje dochody, to powinieneś zastanowić się czy czasem dobrym sposobem na rozpoczęcie dalszego życia nie jest upadłość konsumencka. Po zmianie przepisów od 2016 r., a następnie kolejnej zmianie przepisów w 2020 r. upadłość jest prostsza. Podnieść należy, że upadłość konsumencka obowiązuje na terenie całej Uni Europejskiej. Upadłość może dać Ci jedyną szansę na dalsze normalne życie, pod pewnymi warunkami, które zapewne spełniasz.

Trzeba jednak pamiętać, że już nie obowiązuje art. 4914 prawa upadłościowego i naprawczego który mówił, że Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w kancelarii.


Inne publikacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *