Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju może zostać orzeczony:

 • na okres od 1 roku do lat 15
  Sąd skazując za przestępstwo prowadzenia pod wpływem orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.
 • na okres od 1 roku do lat 2 (tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania).
  Sąd warunkowo umarzając postępowanie w sprawie o przestępstwo z art. 178a § 1 lub 2 k.k. może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do lat 2.
 • dożywotnio
  Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, jeśli sprawca sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, powietrznym lub morskim, w którym ktoś stracił życie lub odniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu lub będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek. Tak też  musi postąpić, jeśli po spowodowaniu wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.

  Jeśli jednak ten sam kierowca spowoduje śmiertelną katastrofę powietrzną, wodną lub lądową lub taką, w której ktoś odniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu sąd bez względu na okoliczności orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ponownego spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających lub w stosunku do kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia.

  W okresie obowiązywania zakazu nie można zdawać egzaminu na prawo jazdy.

  Jeśli okres zakazu trwa dłużej niż 1 rok osoba, wobec której go orzeczono musi ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

  Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu dokumentu prawa jazdy do urzędu. Do chwili zwrotu dokumentu zakaz nie biegnie.

  Nie można ubiegać się o skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

  Raz orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie można skrócić.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 nr 35 poz. 230).
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz.553 ze zm.)
  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.  z 1971 Nr 12, poz.114 ze zm.)


Inne publikacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *