Prasa

Materiały z gazet oraz z internetu.

Artykuły w prasie

Artykuły w internecie

Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń – spotkanie z gośćmi.

Mieliśmy przyjemność prowadzić pogadankę na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkole. Wyjaśniliśmy uczniom definicję prawa, dóbr osobistych człowieka, a także gdzie są one regulowane, definicję nietykalności cielesnej i kar dla uczniów.

Cały artykuł dostępny na stronie: https://www.spdulowa.one.pl/bezpieczna-szkola-bezpieczny-uczen-spotkanie-z-goscmi/