Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

Kiedy posiadamy jakąś nieruchomość, własne mieszkanie, dom, z której chcemy czerpać korzyść, zysk, najczęściej szukamy możliwości wynajęcia tej nieruchomości innej osobie.

Gdy już wynajmiemy naszą nieruchomość, pamiętajmy że powinno nastąpić to na postawie umowy cywilno prawnej, a wszelkie uzgodnienia między wynajmującym a najemna powinny znaleźć się w tej umowie.

Co jednak zrobić gdy lokator przestaje płacić za najęty lokal, dom i nie chce go opuścić dobrowolnie? Jedyną, prawnie dozwoloną metodą jest eksmisja krnąbrnego najemcy.

By zapoczątkować etap eksmisji wpierw należy wypowiedzieć umowę. By wypowiedzenie było skuteczne, należy wysłać listem poleconym wypowiedzenie umowy najmu dla najemcy. Nie wolno zapomnieć  o ustawowych terminach wypowiedzenia (a także o  dodatkowym miesięcznym okresie dla najemcy do uregulowania należności), które są wskazane w Kodeksie cywilnym. W zależności od czasu trwania najmu i powodu wypowiedzenia terminy kształtują się bardzo różnie. Istotne jest to, że sami w umowie możemy zastrzec termin i powód wypowiedzenia przysługujący zarówno wynajmującemu, jak  i najemcy.

Po skutecznym wypowiedzeniu umowy najmu oraz braku reakcji ze strony najemcy swoje kroki powinniśmy skierować do sądu rejonowego właściwego ze względu na umiejscowienie nieruchomości. W żadnym razie nie wolno nam przemocą czy poprzez zakręcenie tzw. mediów zmuszać niechcianego lokatora do opuszczenia naszego lokalu. Może to spotkać się z pozwem przeciwko nam i koniecznością zapłaty odszkodowania. Po napisaniu pozwu wnosimy go do sądu. Sąd przeprowadza postępowanie, w którym będziemy musieli udowodnić brak podstawy prawnej przebywania w nim pozwanego. Konieczne będą tutaj wszelkie rachunki, wezwania do zapłaty oraz dowód wypowiedzenia umowy najmu.

Co ważne, gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego komornik może wyeksmitować taką osobę do noclegowni bez konieczności zagwarantowania jej przez urząd gminy/miasta lokalu socjalnego lub tymczasowego.

Po uprawomocnieniu się wyroku sądu stwierdzającym eksmisję niechcianego lokatora idziemy do komornika by wyegzekwował nasze prawo. Należności za nieopłacony najem dochodzimy na dalszej drodze sądowej. Roszczenia z tytułu najmu przedawniają się po upływie roku od zwrotu wynajmowanego lokalu. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 Nr 71, poz. 733).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)


Inne publikacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *