Pandemia COVID-19 nie wstrzymała przedawnienia przestępstw

Przepisy ustawy covidowej dotyczące wstrzymania biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe są niezgodne z Konstytucją, tak orzekł w dniu 12.11.2023 r. Trybunał Konstytucyjny (Sygn. akt: P 12/22). Skoro przepis ten stał się niekonstytucyjny to każdy kogo on dotyczył ma prawo żądać wznowienia postępowania zgodnie z art. 190 ust 4 Konstytucji, a sprawy obecnie toczące się powinny brać pod uwagę uchylony przepis art. 15zzr(1) ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Inne publikacje

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *