Przedawnienie roszczeń o zapłatę za rachunek telefoniczny

Często zdarza się, że zapominamy o wygłoszeniu telefonu, który kiedyś mieliśmy na mieszkaniu, a w wyniku naszej migracji zmieniliśmy środowisko, miejscowość i mieszkamy np. w innym mieście. Nie wygłosiliśmy jednak telefonu, zaległości firma telekomunikacyjna naliczała, a po jakimś czasie telefon nam wyłączyła. Stało się to bez naszej wiedzy, ale to my odpowiadamy za taką sytuacje. Jednak po jakimś czasie przychodzi do nas wezwanie o zapłatę z zaległości abonamentowych.

Co w takim przypadku powinniśmy zrobić? Na pewno nie należy unikać wysyłanych nam wezwań, albowiem okaże się że cała sprawa przeciwko nam odbędzie się zaocznie i Sad wyda przeciwko nam nakaz zapłaty, który w następstwie będzie dochodził komornik. Ma on uprawnienia do zajęcia nam konta, naszych ruchomości i innych, co może stać się uciążliwe.

Wiele osób jednak udaje się po fachową poradę i zwykle okazuje się że mają nakaz płatniczy ale jeszcze nie prawomocny i mogą do niego wnieść sprzeciw. Jeśli się na tym etapie sprawa zaczyna, istnieje wiele możliwości uniknięcia zapłaty żądanej kwoty wraz z ciążącymi na nas odsetkami, które za kilka lat wstecz urastają czasem do kwoty przewyższającej żądanie.

Jak się czasem okazuje można uniknąć zapłaty, stosując odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń. Kodeks cywilny określa kilka terminów po jakich dochodzenie roszczeń o zapłatę może okazać się nieskuteczne. Są to zwykle 6 – letni i 3 – letni okres przedawnieni.

Opłata abonamentowa należy do świadczeń okresowych, które zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ich wymagalności.

Wierzytelność objęta żądanym nakazem złożonym po terminie przedawnienia nie musi się skończyć dla nas zapłatą. Natomiast aby tego uniknąć należy być czynnym w danej sprawie, na pewno nie uchylać się od odebrania pisma, bo odebranie tegoż pisma może nam pomoc a nie zaszkodzić.

Podstawa prawna:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)