Upadłość konsumencka

Jeżeli masz długi, nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, twoje długi przekraczają twoje dochody,

to powinieneś zastanowić się czy czasem dobrym sposobem na rozpoczęcia dalszego życia nie

jest upadłość konsumecka. Po zmianie przepisów od 2016 r., a następnie kolejnej zmienie przepisów w 2020 r. upadłość jest prostrza. Podnieść

należy, że upadłość konsumecka obowiązuje na terenie całej Uni Europejskiej. Upadłość może

dać Ci jedyną szansę na dalsze normalne życie, pod pewnymi warunkami, które zapewne spełniasz.

Trzeba jednak pamietać, że już nie obowiązuje art. 4914 prawa upadłościowego i naprawczego który mówił, że Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości,

jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w kancelarii.