Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

 

Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest wg statystyk  jednym z najpowszechniejszych przestępstw w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Chociaż kary orzekane za to przestępstwo czasem mogą wydawać się względnie niskie, to często sam fakt bycia skazanym za przestępstwo i ujawnienie informacji o skazaniu w rejestrze karnym rodzi poważne konsekwencje w codziennym życiu, może spowodować utratę pracy. Obligatoryjnie orzekany w takich przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów może być bardzo dotkliwą karą, ze względu na jej wpływ na życie prywatne i zawodowe.

 

Prowadzenie pod wpływem to przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego.

Jeżeli prowadzi się w stanie nietrzeźwości samochód, motocykl, quada, skuter, ciągnik rolniczy lub choćby rower popełnia się przestępstwo z art. 178a k.k.

Jeżeli prowadzisz w stanie po użyciu alkoholu popełnia się wykroczenie.

Warunkiem aby dana sprawę zakwalifikować do wykroczenia bądź przestępstwa jest stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

Dopuszczalne stężenie alkoholu zgodnie z polskim prawem dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi  do 0,2 ‰ i  do 0,1 mg w wydychanym powietrzu.

 

Stan po użyciu alkoholu (kwalifikowane jako wykroczenie) zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 

 

Stan nietrzeźwości (kwalifikowane jako przestępstwo) zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub  zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.


W Polsce zabronione jest kierowanie pojazdem w stanie po użyciu i stanie nietrzeźwości. Konsekwencje naruszenia tego zakazu są jednak różne i zależą od stwierdzonego stężenia alkoholu.

 

Kierowanie pojazdem przy zawartości alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 ‰ skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie na podstawie przepisu art. 87 kodeksu wykroczeń. Konsekwencją skazania może być pozbawienie wolności (tzw. kara aresztu do 14 dni), grzywna (nawet 5.000 złotych) oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas od sześciu miesięcy do trzech lat. Dodatkową konsekwencją jest 10 punktów karnych.

 

Skazanie za wykroczenie nie jest tożsame ze skazaniem za przestępstwo. Osoba skazana za wykroczenie nie jest osobą karaną i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym (wyjątek stanowi skazanie za wykroczenie na karę aresztu).

 

Kierowanie pojazdem przy zawartości alkoholu we krwi przekraczającej 0,5 ‰ skutkuje odpowiedzialnością za przestępstwo na podstawie przepisu art. 178a k.k. Konsekwencją skazania może być pozbawienie wolności do lat 2, ograniczenie wolności lub grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata do 15 lat. Grzywna co najmniej 5 000 zł do 60 000 zł.

Właśnie zastosowanie tegoż środka karnego bywa dla kierowcy bardzo dotkliwe. Nie posiadanie prawa jazdy przez 15 lat, może okazać się bardzo kłopotliwe.

 

Skazanie z art. 178a k.k. jest tożsame ze skazaniem jak za każde inne przestępstwo. Osoba skazana figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego (marihuana, kokaina, amfetamina, LSD itd.) jest takim samym przestępstwem jak jazda pod wpływem alkoholu. Inaczej jednak niż w przypadku alkoholu nie jest badane samo stężenie danego narkotyku, a jedynie bycie pod wpływem. Oznacza to, że jeśli biegły toksykolog ustali, że we krwi w momencie kierowania pojazdem był środek odurzający podlegamy odpowiedzialności za przestępstwo. Należy pamiętać, że niektóre narkotyki są wykrywalne we krwi wiele tygodni po ich zażyciu i mogą w momencie kierowania pojazdem nie mieć żadnego wpływu na kierującego.

 

Do przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu dochodzi bez względu na to, czy pojazd ten jest prowadzony na drodze publicznej czy też poza nią. Nawet jeżeli jeździłeś samochodem w stanie nietrzeźwości jedynie po podjeździe do swojego garażu i tak możesz zostać skazany za przestępstwo z art. 178a k.k..

 

Pojazd nie musi być w ruchu - przestępstwem jest oczywiście samo prowadzenie pojazdu, ale również siedzenie w nim za kierownicą przy zapalonym lub zgaszonym silniku z kluczykami w stacyjce.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 nr 35 poz. 230).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 Nr 88, poz.553 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.  z 1971 Nr 12, poz.114 ze zm.)